بعد از اتمام ساخت سایت وب سایت شما بر روی هاست شما یا هاست برندمن ایجاد می شود.

سورس سایت چه در هاست شما یا هاست برندمن به شما تحویل داده خواهد شد.

آموزش ویدئویی را از پنل کاربری خودتون در سایت برندمن می توانید دانلود کنید.